Τεχνικό Γραφείο στην Αθήνα

Το τεχνικό γραφείο "Κορδής Ιωάννης & Συνεργάτες μηχανικοί" συστεγάζει μηχανικούς των εξής ειδικοτήτων: αρχιτέκτων, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, τοπογράφος μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, διακοσμητές και αναλαμβάνει κάθε είδους εργασία που άπτεται της επιστήμης αυτών.

Οι μηχανικοί του γραφείου διαθέτουν πολυετή πείρα στο γνωστικό τους αντικείμενο και έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν κάθε εργασία τεχνικά άρτια, με συνέπεια και ταχύτητα.

Μπορείτε επικοινωνώντας μαζί μας να πάρετε γραπτώς και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προσφορά για την εργασία την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Δώστε μας την ευκαιρία να σας εξυπηρετήσουμε!

Αναζήτηση δηλώσεων Ν.4014/2011, Ν.4178/2013, N.4495/2017

mixanologos mixanikos

Υπηρεσίες Μηχανικών - Ενημέρωση

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων.

Μια νέα εποχή στην έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί η έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών από την 23η Νοεμβρίου 2018 για μέρος αυτών και από την 1η Δεκεμβρίου 2018 για όλες τις οικοδομικές άδειες.

Οι μορφές αδειών και εγκρίσεων που θα διεκπεραιώνονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι εννέα (9).

1Έκδοση νέων οικοδομικών αδειών
2Έκδοση Εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας
3Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών.
4Αναθεώρηση οικοδομικών εργασιών.
5Ενημέρωση οικοδομικών εργασιών
6Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών
7Έκδοση άδειων κατεδάφισης.
8Έγκριση εκτέλεσης εργασιών
9Έκδοση Προέγκρισης οικοδομικής άδειας


mixanologos mixanikos athina

Οι οικοδομικές άδειες χωρίζονται σε τρείς (3) κατηγορίες. Ανάλογα με την κατηγορία της οικοδομικής άδειας καθορίζετε ο τρόπος έκδοσής της, οι μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν, και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που επίσης θα πρέπει να υποβληθούν.

Οι οικοδομικές άδειες της κατηγορίας τρία "3"  που αποτελούν και την συνηθέστερη κατηγορία αδειών όπως και οι άδειες εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδονται χωρίς έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων με ευθύνη του μηχανικού.

Ο έλεγχος βέβαια της ορθότητας των μελετών των αδειών της κατηγορίας τρία "3" υπάρχει καθ' ότι έχει νομοθετηθεί από το 2011 δυνάμει του Ν.4030/25.11.2011 ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης. Ο ελεγκτής δόμησης επιλέγεται από ένα μητρώο ιδιωτών μηχανικών ύστερα από κλήρωση. Ελεγκτής δόμησης επισκέπτεται το έργο μία δύο ή τρείς φορές ανάλογα με το μέγεθος και την φυσιογνωμία του έργου. Ποτέ όμως δεν είναι ο ίδιος. Κάθε επιθεώρηση γίνεται από διαφορετικό ελεγκτή. Έτσι διασφαλίζεται το αδιάβλητο του συστήματος.

Για τις άδειες εργασιών μικρής κλίμακας δεν προβλέπεται έλεγχος από ελεγκτή δόμησης.

Οι άδειες εργασιών μικρής κλίμακας βγήκαν ενισχυμένες μετά την δημοσίευση του Ν.4495/2017 και της εξειδίκευσης που προήλθε μέσα από την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461.

Με την έκδοση μιας άδειας εργασιών μικρής κλίμακας μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, όπως:

-να τοποθετήσει μία πισίνα τύπου compact χωρίς τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος με μέγιστο εμβαδό 50,00μ2.

-να πραγματοποιήσει εργασίες αλλαγής της διαρρύθμισης της κατοικίας του

-να βάψει το κτίριο του εξωτερικά με χρήση ικριωμάτων

-να επισκευάσει τα επιχρίσματα του κτιρίου του εξωτερικά με χρήση ικριωμάτων

-να επενδύσει τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου του

-να τοποθετήσει εξωτερική θερμομόνωση στις όψεις του κτιρίου του

-να συντηρήσει και να επισκευάσει την στέγη του κτιρίου του με χρήση ικριωμάτων

-να περιφράξει με πρόχειρη κατασκευή (συρματόπλεγμα) το οικόπεδό του

-να ενώσει λειτουργικά ανεξάρτητους χώρους ενός κτιρίου

-να τροποποιήσει ή και να προσθέσει νέα ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) στο κτίριο του

και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι και τόσο συνηθισμένα.

Υπάρχει μόνο ένας περιορισμός. Κάποιες από τις παραπάνω εργασίες - όχι όλες - έχουν μέγιστο προυπολογισμό εργασιών τις 25.000€.

 

 μηχανικοι αθηνα

Πολιτικός Μηχανικός - Αθήνα

Μπορείτε επικοινωνώντας μαζί μας να πάρετε γραπτώς και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προσφορά για την εργασία την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail είτε τηλεφωνικά!

Θα σας απαντήσουμε άμεσα!

Δώστε μας την ευκαιρία να σας εξυπηρετήσουμε!