Συνεργασίες

Το γραφείο μας στα πλαίσια πληρέστερης εξυπηρέτησης των πελατών μας στον τομέα "Ακίνητη Περιουσία" έχει συνάψει συνεργασίες με επαγγελματίες του κλάδου τους που συμπληρώνουν το παζλ της εξυπηρέτησης κάθε είδους υπόθεσης που αφορά την ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Έτσι στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών συνεργάζεται:

Α) με δικηγορικό γραφείο το οποίο αναλαμβάνει την νομική επίλυση κάθε είδους προβλήματος που αφορά την ακίνητη περιουσία σας.

Β) με λογιστικό γραφείο το οποίο αναλαμβάνει κάθε είδους φορολογική υπόθεση που έχει να κάνει με το ακίνητό σας (οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατοικία, επαγγελματικός χώρος) καθώς και την σύνταξη και υποβολή του Ε9 και των δηλώσεων εισοδήματος σας.

Γ) με ασφαλιστικό γραφείο που αναλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου.

Δ) με μεσιτικό γραφείο το οποίο αναλαμβάνει την εξεύρεση για εσάς ακινήτου στην Ελλάδα με σκοπό την αγορά ή την ενοικίαση καθώς και την πώληση αυτού.

Το τεχνικό μας γραφείο μαζί με τους συνεργάτες μας έχει εκπονήσει και συντάξει ένα πρόγραμμα για τους Έλληνες της απανταχού ομογένειας οι οποίοι έχουν ακίνητο στην Ελλάδα ή επιθυμούν να αποκτήσουν. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται "GREECE-HOME BACK ΗΟΜΕ".Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αναλαμβάνουμε το ακίνητό σας και σας παρέχουμε:

-Ετήσια λειτουργική εξυπηρέτηση και συντήρηση του ακινήτου σας βάση του αναλυτικού προγράμματος ετήσιας συντήρησης.(καθαρισμός, κηπουρικές εργασίες, πληρωμή κοινοχρήστων, συντήρηση λεβητοστασίου, προμήθεια πετρελαίου, πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, είσπραξη και απόδοση ενοικίων, συντήρηση ανελκυστήρα κ.τ.λ.).

-Επιδιόρθωση ζημιών οι οποίες προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες.(πλημμύρες , σεισμοί, δυνατοί άνεμοι, πτώσεις δένδρων κ.τ.λ).

-Νομική κάλυψη του ακινήτου.

-Ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου.

-Φοροτεχνική κάλυψη του ακινήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες του προγράμματος "GREECE-HOME BACK ΗΟΜΕ".