Έργα μας

Η δουλειά μας από την ίδρυση του γραφείου μας μέχρι και σήμερα καλύπτει όλο το φάσμα της επιστήμης του μηχανικού.Περιλαμβάνει τόσο μελετητικό έργο όσο και κατασκευαστικό ,αποτυπώσεις ,εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων ,υπαγωγή στους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ,υπαγωγή ιδιοκτησιών στον πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ'οίκο ,έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας και πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ,έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας ΕΟΤ για κατοικίες.  

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε ένα μικρό δείγμα από το κατασκευαστικό έργο του  γραφείου μας.Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή και να δείτε φωτογραφίες από χαρακτηριστικά κτίρια κατοικιών που έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει.