Τεχνικό γραφείο Μηχανικών

Το τεχνικό γραφείο "Ιωάννης Κορδής και Συνεργάτες Μηχανικοί" ξεκίνησε την πορεία του το 2005. Έχοντας ήδη εμπειρία από την εργασία μας ως συνεργάτες μηχανικοί σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες εκπονώντας τεχνικές μελέτες και επιβλέποντας δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα ιδρύσαμε το γραφείο με στόχο να αποκτήσουμε τους δικούς μας ευχαριστημένους πελάτες στους οποίους θα παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες θα βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια πάνω στο γνωστικό μας αντικείμενο. Για να το πετύχουμε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τους πελάτες μας συνεργάτες μας. Διότι θα πρέπει στην επαγγελματική σχέση που αναπτύσσετε με τον πελάτη να υπάρχει ειλικρινή διάθεση για συνεργασία και από τις δύο πλευρές. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το κοινό μας στόχο την επιτυχημένη υλοποίηση της εργασίας που μας ανέθεσε ο πελάτης μας.

Υπηρεσίες Μηχανικών

Το τεχνικό μας γραφείο στελεχώνουν μηχανικοί με πολυετή πείρα στο αντικείμενό τους. Πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες. Είμαστε μία ομάδα οκτώ μηχανικών.Δύο τοπογράφοι, δύο αρχιτέκτονες, δύο πολιτικοί μηχανικοί, ένας μηχανολόγος μηχανικός και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός. Το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας εκτός της εμπειρίας και των γνώσεων που έχει, έχει στην διάθεσή του και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου να βοηθηθεί στην διεκπεραίωση της εργασίας του.

Δώστε μας την ευκαιρία να σας εξυπηρετήσουμε! Υποσχόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για εσάς....τους συνεργάτες μας! 


χαρτι σχεδιου